Högtidsloge med Parentationsloge

 

 

Detaljer

Startar onsdag 14 feb 2018 18:30
Registrerade 65
Anmälan stängs lördag 10 feb 2018 23:55
Pris 350,00SEK
Plats
Gävlelogen
Frimurarhuset, Kyrkogatan 26 Gävle, Sverige 803 11 Sweden
Gävlelogen
Please login to register for this event
350,00SEK

Comment

You have no rights to post comments

Kommentarer  

# Jan Adolfsson 2018-02-11 18:09
Sent omsider men ändå: Jag kommer inte att deltaga. M v h Jan i Gävle
Wednesday the 19th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014