Uppstartmöte för Ämbets- och Tjänstemän

Särskild kallelse skickas till berörda.

Detaljer

Startar torsdag 30 aug 2018 18:00
Registration Start Date tisdag 7 aug 2018
Registrerade 5
Anmälan stängs söndag 26 aug 2018 23:55
Plats
Uppsalalogen
Frimurarordens hus, Bangårdsgatan 3 Uppsala, Sverige 753 20 Sweden
Uppsalalogen
Please login to register for this event

Comment

You have no rights to post comments

Kommentarer  

# Bengt Sirberg 2018-08-24 19:24
Felanmälan
Tuesday the 16th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014