Ordenssällskapet W:6

Av tradition med ena foten i framtiden

Vänskap

Vänskap är också ett honnörsord inom vårt sällskap som står för förtroende, tillit och ömsesidig respekt.

Välgörenhet

Alltsedan Ordenssällskapet bildades har omsorg om Bröderna och dess anhöriga varit en viktig del av verksamheten men även människor utanför logen.

Välkommen till Ordenssällskapet W:6

En renodlad svensk Orden, med 31 loger från Luleå i norr till Ystad i söder och med drygt 6.000 medlemmar. Ordenssällskapet W:6 bildades i Göteborg 1851 och sedan dess är logen i Göteborg Ordenssällskapets Stamloge

Om W:6

Vad är ett Ordenssällskap och vad är W:6

Vår historia

Sällskapet W:6 bildades år 1851 i Göteborg av sex unga män, ingen äldre än 25 år. 

Vänskap

Vänskap är också ett honnörsord inom vårt sällskap som står för förtroende, tillit och ömsesidig respekt.

Aktiviteter

Vi har logekvällar ungefär en gång i månaden, men även en hel del andra aktiviteter.

Välgörenhet

Alltsedan Ordenssällskapet bildades har omsorg om Bröderna och dess anhöriga varit en viktig del av verksamheten men även människor utanför logen.

Hur blir man medlem?

Medlem blir man genom att man till den lokala W:6-logen blir föreslagen till inträde av en W:6-Broder

Hitta din lokala loge

På samma ort finns endast en W:6-loge. Logerna har namn efter den ort där de verkar. Således kallas W:6-logen i Norrköping för Norrköpingslogen. I spetsen för de lokala logerna finns en Styrande Mästare. När du reser har du möjlighet att besöka W:6 Broderloger i hela landet. Därmed kan du utöka dina kontaktytor med Bröder inom olika yrkes- och verksamhetsområden över hela landet.

Är du intresserad och vill veta mer om oss ?

Kontakta en näraliggande W:6 loge eller via info@w6.se