Mellannorrlands Hospice fick 41.000 kronor av W:6

W:6 Sundsvallslogen är Sundsvalls äldsta ordenssällskap, logens väsentliga syfte är Wänskap och Wälgörenhet. Årligen insamlas medel inom logen bland bröderna, som kring varje nyår delas ut till behövliga ändamål. Inför år 2015, beslutades att insamlingen skulle skänkas till Mellannorrlands Hospice i Sundsvall, som är en ideell organisation. Gåvor som exempelvis från W:6-logen är avgörande för […]

Välgörenhet i Skaraborg

Vår loge vilar på tre fundament; wänskap, wälgörenhet och nöje. Allt handlar alltså om våra relationer till våra medmänniskor, vår nästa. Det talas åtskilligt om vänskap i logerna, såväl allmänt som under själva ritualerna. Vi har mycket nöje av varan-dra vid våra olika logesammankomster. Vi samlar in vår plikt-trogna ”skärv till vår nästa”. Tyvärr talas […]

Klubbafton

Ämnet för kvällens klubbaftonsföredrag var ”Barn till ensamma mammor”. (”Klubbkören” fick utgå eftersom vår körledare Sasa befann sig i Sydafrika.) Vi gästades av Sara Azzazi, som är ansvarig i Göteborg för denna verksamhet, som i sin tur är ett av många projekt inom Fryshuset, en ideell organisation med verksamhet även i Malmö. Fryshuset startades i […]

Stipendium till Lule Stassteaters sjukhusclowner

Den 2 maj delade Ordenssällskapet W:6 Luleålogen ut ett stipendium till Lule Stassteaters sjukhusclowner. Stipendiet mottogs av Emma Löfström som själv är sjukhusclownen Sonja. Luleålogen premierar årligen genom ett stipendium till nöd-ställd nästa en person, en grupp eller en förening som visar engagemang och genomförande-kraft för en god sak. Syftet är att uppmuntra personligt engagemang, […]

Stipendieutdelning

Det blev Barnkliniken vid Skellefteå Lasarett som fick motta årets ”Nödställd Nästa” stipendium på 11 000 kronor. Styrande Mästaren Göran Johansson överlämnade pengarna i form av en check när logen häromkvällen höll sin sista reception inför sommaruppehållet. Pengarna har under året samlats in bland logens nära 300 medlemmar i samband med olika sammankomster. Jag hoppas […]

Gävlelogens Broder Johan Lindström är en gigant på Wälgörenhet

Välgörenhet är ju som bekant en av de grunder på vilken Ordenssällskapet W:6 vilar och det är något som Broder Johan verkligen är enastående på, då han deltagit i en grupp om 13 personer som utmanat sina kroppar till bristningsgränsen för att samla in pengar till Cancerfonden. Tanken var att samla in 100 000 kronor […]