Stiftarebrodern Georg Englund, Gävlelogen avliden.

http://www.w6.se/images/Gavlelogen/Georg-Englund.jpg

I Gävlelogen råder återigen stor sorg, då nestorn i logen och legendaren Stiftarebrodern, Georg Englund avled den 1 juli 2017 i en ålder av nästan 92 år. 

Broder Georg inträdde i W:6 1958 vid Gävlelogens andra reception i Allmänna Graden den 3 december 1958 och erhöll Grad IX 1965.  Broder Georg har tjänstgjort som v.I. 1961- 1963, som I. 1963 – 1964, som Ö.I. 1964 – 1966 och slutligen som T. 1966- 1970. Broder Georg innehade Gävlelogens förtjänsttecken, klass I samt Veterantecknet (50 år).

Broder Georg föddes i Luleå, där fadern var banktjänsteman. Familjen flyttade västerut till Ersnäs, där han spelade revy i den lokala IOGT-logen. Efter tekniskt gymnasium i Luleå och värnplikt i Karlsborg studerade Broder Georg på Konstfack i Stockholm och fick sedan en teckningslärartjänst i Gävle, som delades mellan Själanderska flickskolan och lärarseminariet. Efter tre år som teckningslärare i Timrå återvände Broder Georg till Gävle 1957 med tjänst på läroverket. Därefter till länsskolnämnden, som fortbildningskonsulent, i enligt hans tycke en intressant uppgift, då man samtidigt såg resultatet i skolorna. Han medverkade där i olika projekt i 15 år. Broder Georg kallades till riksdagens utbildningsutskott som expert 1968 – 1970, när lärarutbildningen skulle göras om i bland annat teckning med fokus på bildanalys och bildtolkning. På 1970-talet vikarierade Broder Georg på Skolöverstyrelsen och drev därefter företaget Grafisk form, som framställde trycksaker. Broder Georg hade också internationella uppdrag och var kursledare i flera utvecklingsländer. Broder Georg var med när lärarhögskolan i Gävle blev högskola och upplevde med beklagande att bildämnet, och därmed kopplingen mellan skolan och konstutförandet, alltmer försvann från gymnasierna.

Parallellt med alla uppdrag ägnade sig Broder Georg att skapa egna alster med att teckna i reportage och att kåsera för tidningar och tidskrifter. Han samarbetade med journalisten och museimannen Nils-Göran Hökby vilket resulterade i två lokalhistoriska böcker. En bok om, Gävle, 1958, och en fyrspråkig bok om Gävle och dess tre nordiska vänorter, Gjövik i Norge, Næstved i Danmark samt Raumo i Finland. En av Broder Georgs utställningar gällde porträtt ur Peter Oskarssons uppsättning av Amledo (Hamlet) på Folkteatern i Gävle. En annan visade Ageves personal, porträtterade i helfigur, innan företaget lades ner. Porträtten visar personalen i sina arbetskläder och vid sina arbetsredskap. I en riksomfattande annonskampanj kunde man 1996 se Broder Georgs figurer på wellpapp i Systembolagets skyltfönster. Broder Georg uppmärksammades 1997 med Gävles kulturpris med motiveringen att med sin konst under ett halvsekel synliggjort stadens liv, miljöer och människor, inte minst dess industriarbetare. I recensioner framhölls ofta den eleganta lättheten i hans verk, men där fanns också en värme och en mild humor.

Broder Georg har haft stort betydelse för Gävlelogens utveckling speciellt i dess begynnelse under 1950- och 1960-talen. Av bestående värde är att han designat Gävlelogens förtjänsttecken Klass I, en kraschan i handbearbetat silver. Originalet ges bara till Gävlebröder och finns i ett begränsat antal. Stormästaren i W:6 tilldelas en unik sådan med en brilliant i centrum. Broder Georg har även designat Gävlelogens förtjänsttecken Klass II, minnesmedaljen till Gävlelogens 40-årsjubileum 1998 samt dekorationerna vid Grad IX. Sedan början av 1990-talet har Broder Georg av hälsoskäl inte kunnat delta i Gävlelogens möten men han har med stort intresse följt förehavandena i logen via andra medier.

En sann W:6-Broder har gått ur tiden och saknaden är störst för oss äldre Bröder som fick förmånen att lära känna honom. Gävlelogen hedrar Broder Georgs minne med önskan om en vila i frid. Våra tankar är också med hans hustru Solveig.

Dieter Uhlman
ExStM
Gävlelogen

You have no rights to post comments

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 21st. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014