Stiftarebrodern Bertil Müller, Gävlelogen avliden.

 

Vår nestor i Gävlelogen, Stiftarebrodern och Civilingenjören Bertil Müller avled den 18 januari, 2018
i en ålder av 94 år.

Broder Bertil inträdde i Gävlelogen 1962 och befordrades till Stiftaregraden 1971. Han tjänstgjorde
som vS 1966 - 67 och som S i Arbetsgradernas Styrelse 1967 - 70. Broder Bertil innehade
Gävlelogens förtjänsttecken klass II samt Veterantecknet (50 år).

Broder Bertil, en välkänd Gävleprofil, var också mångårig medlem i Gefle Rotaryclub och
tilldelades 2014 hedersdiplom för 50-årigt medlemskap utfärdat av Rotary Internationals i Zürich
samt  Paul Harries Fellowutmärkelse.

Broder Bertil var verksam som bl.a. arkitekt i eget konsultföretag. Han är mest känd för att ha ritat 1969
en spektakulär villa i Gävle Villastad på en avstyckad tomt intill Strömvallen. Tomten Adolfs Villan ägdes
av Bengt Ahlgren som styckade av tomten för nämnda villa, som Broder Bertil ritade. Adressen är Branta Gränd 1.

Broder Bertil var ålderman i den lilla exklusiva sammanslutningen Wranérs och Lefverts vänner, en vängrupp
som från början bestod av ett tjugotal entusiaster med intresse för Gävles stadsarkitektur. Stadsarkitekt
Sven Henrik Wranér och hans stadsplanearkitekt Per Olof Lefvert verkade i Gävle på 1950-talet.

Bröderna i Gävlelogen sörjer sin nestor och sänder en speciell tanke till Broder Bertils hustru Margit.

Dieter Uhlman

You have no rights to post comments

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 21st. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014