DAMKLUBBEN I ESKILSTUNA

 

 

 

W:6 Damklubb i Eskilstuna startades i november 1965 av åtta damer.
Syftet var då främst att bistå Bröderna med de regalier som behövdes inför instiftelsen av logen i Eskilstuna. Medlemsantalet är för närvarande cirka 90 damer. Vi träffas ungefär 3 gånger per termin och eftersträvar ett så varierat program som möjligt.

 

 

PROGRAM 2015 klicka här (lösenord krävs)
Årsmötesprotokoll 2015 klicka här (lösenord krävs)
Matrikel (utgiven 2009) klicka här (lösenord krävs)
Alfabetisk medlemslista 2015 klicka här (lösenord krävs)
Grundregler antagna vid Riksmöte 2005 klicka här (lösenord krävs)
   
Verksamhetsberättelse 2015 klicka här (lösenord krävs)
   
 Träffar under 1965-2015  klicka här (lösenord krävs)
Styrelseberättelse 1965-1967  klicka här (lösenord krävs)
Här finns reportage från tidigare träffar  
   
2015-05-21 Besök hos Chris o Lin klicka här (lösenord krävs)
2014-03-06 Besök på Aktivera Spa klicka här (lösenord krävs)
2014-01-23 Info om daglediga damers träffar klicka här (lösenord krävs)
2013-04-15 Munktellarenan klicka här (lösenord krävs)
2013-01-28 Årsmöte klicka här (lösenord krävs)
2012-12-28 Julträff klicka här (lösenord krävs)
2012-10-25 Ebelingmuseet klicka här (lösenord krävs)
2012-09-24 Svampringen klicka här (lösenord krävs)
2012-05-23 Hornudden klicka här (lösenord krävs)
2012-04-18 Modevisning klicka här (lösenord krävs)
2012-05-04 Löftesgrad och Vårfest klicka här (lösenord krävs)
2012-01-26 Årsmöte klicka här (lösenord krävs)
2012-03-23 Champagneprovning klicka här (lösenord krävs)
2011-11-13 Strands Golfrestaurang klicka här (lösenord krävs)
2011-10-15 MOA klicka här (lösenord krävs)
2011-09-15 Bukowskis klicka här (lösenord krävs)
2011-05-11 Strömsholms djursjukhus klicka här (lösenord krävs)
2011-05-07 Löftesgraden klicka här (lösenord krävs)
2011-04-11 Christina Jutterström på besök klicka här (lösenord krävs)
2011-03-22 Vinprovning klicka här (lösenord krävs)
2011-02-30 Julgransplundring
klicka här (lösenord krävs)
2011-01-27 Årsmöte klicka här (lösenord krävs)
2010-12-01 Julträff i Ordenshuset klicka här (lösenord krävs)
2010-10-21 Besök på Elin Maria Boutique
klicka här (lösenord krävs)
2010-09-07 Besök på Linolin
klicka här (lösenord krävs)
2010-05-19 Besök på Strands Golfklubb klicka här (lösenord krävs)
2010-04-15 Besök på Deckarbiblioteket

klicka här (lösenord krävs)

2010-01-28 Årsmöte
klicka här (lösenord krävs)
2009-10-14 Besök hos räddningstjänsten klicka här (lösenord krävs)
2009-02-23 Besök hos polisen
klicka här (lösenord krävs)
2009-01-28 Årsmöte
klicka här (lösenord krävs)
2008-09-16 Vinprovning klicka här (lösenord krävs)
2008-11-10 Julmarknad klicka här (lösenord krävs)
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Sunday the 20th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014