Loger

Ordenssällskapet W:6 består av 29 loger, från Luleå i norr till Ystad i söder med ca 6,500 medlemmar. Varje loge är, som en ideéll förening, en självständig enhet med egen förvaltning som leds av en styrelse och som ledare väljs en Styrande Mästare.

Även om logerna är självständiga enheter med egna stadgar, så finns det gemensamma grundregler som gäller för alla loger och som måste följas för att man skall få tillhöra W:6.

Logen i Göteborg benämns Stamlogen eftersom vårt Ordenssällskap bildades där av 6 unga män år 1851. Här finns också Ordenssällskapets högste styresman som tituleras StorMästaren. Han är tillika Stamlogens Styrande Mästare.

  

morse 50 dpi

  

 

You have no rights to post comments

Friday the 15th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014