Falkenbergslogen

Initiativet till Falkenbergslogens bildande togs av ingenjören Harry Crafoord. Det visade sig snart att intresset i Falkenberg för en W:6 loge var stort, och den 3 september 1921 hölls ett orienterande sammanträde, bevistat av ett antal Bröder av Stamlogen, vilka var bosatta i Falkenberg.

Efter överläggning beslöts att hos Stamlogen göra en framställning om tillstånd att få bilda en loge och här framhölls det stora avståndet till Göteborg, som gjorde att Stamlogebröderna i Falkenberg mera sällan hade tillfälle att besöka Stamlogens sammanträden.

Efter ett antal möten mellan Falkenbergsbröderna och Stamlogens Överstyrelse, beviljades bildandet av en arbetsloge, och den 10 juni 1922 ägde instiftelsehögtidligheterna rum under ledning av Stamlogens St.M. Victor Bensow.

Falkenbergslogen blev härmed den 12:e i ordningen av sällskapets loger.

Den första styrelsen kom att bestå av följande bröder:
Arvid Manzér, O; Gottfried Jacobson, v.O; Harry Crafoord, C.M; Gustaf Nelson, Sk.M; Nils Lindström, S; och Artur Hanson, O.M.

Logen består idag av ca 240 medlemmar och har sina lokaler i det mycket centralt belägna Odd Fellow huset vid Sandgatan 14.

Förutom det rena logearbetet arbetar Falkenbergslogen med olika aktiviteter för att befrämja samvaro och vänskap mellan Bröderna.

Välgörenheten riktas varje år med en penninggåva till någon lokal organisation som arbetar med att förbättra livsvillkoren för utsatta personer i vårt samhälle.

You have no rights to post comments

Monday the 21st. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014