Gävlelogen

Stiftades den 4 oktober 1958 som Ordenssällskapets 19:e loge i Sverige. Stockholmslogen var då och är alltjämt vår moderloge. Som vår förste Ordförande utsågs Bertil Fagerstedt. Han valdes 1962 till Styrande Mästare. Styrande Mästare har därefter varit: Jan Nordenskjöld, Ansgar Falkeborn, Curt Holmquist, Lars Andénius, Olle Wallin, Dieter Uhlman, Håkan Landberg och Staffan Sjöö. Nuvarande Styrande Mästare är: Per Thelin.

För närvarande har logen ca 226 medlemmar, varav de flesta aktivt deltar i de sammankomster som de regelbundet kallas till beroende på vilken grad de tillhör. Logen innehar nio grader, men sedan den 5 september 1959 finns även en 10:e grad (Grad X) för "Gävlelogens Systrar". 1998 bildades W:6 Damklubb, som drivs på initiativ av några entusiastiska damer och har f.n. ca 180 medlemmar. W:6 Damklubb har också sin huvudsakliga verksamhet i Frimurarhuset i Gävle.

Logelokalerna
Gävlelogen har sin verksamhet i det centralt belägna Frimurarhuset i Gävle. Receptioner och logesammankomster hålles i de ändamålsenliga vackra lokalerna, där även måltiderna intages till humana priser.

W:6 kör och musik
Till traditionen i Gävlelogen hör att körsång och musik har en framträdande plats i verksamheten. Nämnas bör den eminenta kammartrion, vår egen orkester, W:6-kören samt duktiga enskilda aktörer. Många av medlemmarna i Gefle Drängar, en avknoppning av tidigare medlemmar i Orphei Drängar, är också medlemmar i W:6-logen i Gävle. 

W:6 Damklubb i Gävle
W:6 Damklubb - Ordförande Jessica Uljons

 

Frimurarhuset, Kyrkogatan 26, Gävle

Jubock

Julbocken på torget i Gävle

 

You have no rights to post comments

Kommentarer  

+1 # Lars Jansson 2016-10-10 13:11
Ett stort tack till W:6 logen i Gävle för uppvaktningen på min Högtidsdag den 30 september.
Lars Jansson
Monday the 21st. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014