Halmstadlogen

Halmstad staden vid Nissans mynning. Staden med Tre Hjärtan som vapen.
Ordenssällskapet W:6 Halmstadlogen stiftades den 6 februari 1891 som W:6 loge nr 9 med stamlogen som moderloge.

Halmstadloge3Halmstadlogens stiftare var Fredrik. De Bronowsky, Landräntmästare; Anders Lorentz. Apelstam, Direktör; Richard. Ekwall, Grosshandlare; Fredrik. Bissmark, Medicinalråd; Theodor Schéle, Skeppsmäklare och Max Kilman, Överste. Deras arbete lade grunden till en livfull loge med stil och värdighet som verkar i vänskapens anda.

Halmstadlogen är idag en av Sveriges största loger med över 300 medlemmar och verkar i Sirius Ordens lokaler på Strandgatan i Halmstad med en fantastisk utsikt över Halmstad Slott, Nissan och fullriggaren Najaden.
Receptioner och logesammankomster hålls i vänskaplig anda i de ändamålsenliga och vackra lokalerna. Halmstadlogen är moderloge till Värnamologen som bildades 1946.

Till traditionen i Halmstadlogen hör att körsång och musik alltid har haft en framträdande plats i verksamheten. Nämnas bör våra eminenta musiker samt en aktiv och framgångsrik manskör, W:6-ton, där merparten av sångarna är medlemmar i Halmstads manskör.

Halmstadlogen delar varje år ut ett stipendium till unga musikstuderande samt ett kulturstipendium. Halmstadlogen ger också årligen, ur Hjälpfonden, en gåva som stöd till någon av de organisationer som stöttar människor som har det svårt i samhället.

Halmstadlogens Omsorgskommitté, som tillkom 1995, besöker bröder som inte längre kan besöka våra sammankomster. Till dessa samt till änkor efter nyss avlidne bröder brukar Omsorgskommittén dela ut en blomma till jul.

Halmstadlogens paroll är: Vänskap, Gemenskap och Glädje.

You have no rights to post comments

Friday the 15th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014