Härnösandslogen

Härnön, som givit staden dess namn, var befolkad redan under stenåldern. 1585 gav konung Johan III Härnösand dess stadsprivilegier. Läget vid Ångermanälvens utflöde innebar att staden blev ett viktigt centrum för handel och sjöfart samt fiskenäring och skeppsvarv. Träindustrin med centrum i Sundsvallsdistriktet samt Ådalen präglade också stadens näringsliv genom dess centrala läge.

 

Den 3:e februari 1881 träffades sex Bröder för överläggning om möjligheten att i Härnösand bilda en loge av Ordenssällskapet W:6. Bröderna var redan tidigare medlemmar i Ordens-sällskapet W:6 och väl förtrogna med dess syfte och verksamhet. En skrivelse ställdes till Styrelsen för W:6 i Stockholm om stöd för ett bildande av en loge i Härnösand med W:6 Logen i Stockholm som moderloge. Bröder, medlemmar av W:6 Logen i Stockholm, vore dock tvek-samma till, om det i Hernösand funnes tillräckligt med män väl värdiga att upptagas i Ordens-sällskapet. Härnösand hade vid den tiden ca 5200 innevånare Efter att ha kunnat presentera en lång lista på intresserade män väl värdiga att bliva medlemmar, föllo Bröderna i Stockholm till föga och man kunde i Härnösand kalla till ett första logesammanträde lördagen den 30 april 1881. Detta datum blev också Härnösandslogens födelsedag och logens första reception i Allmänna graden kunde genomföras.

Härnösandslogen blev Ordenssällskapet W:6, 7:de loge. Nummer två i staden Härnösand efter S:t Petri Orden, en fiskarorden med lokal förankring som tillkom 1844. Härnösandslogen W:6 förste Ordförande och Styrande Mästare blev sjökaptenen Nils Olof Berlin (1840-1899). Härnösandslogen har förutom N. O. Berlin och vår nuvarande Styrande Mästare Ingemar Ljunggren haft ytterligare 15 Styrande Mästare och vi kan än i dag hälsa fyra X-Styrande Mästare välkomna till våra sammankomster.

Härnösandslogen är ett aktivt sällskap med omkring 235 medlemmar. Förutom gradgivning träffas även Bröderna tillsammans med respektive damer vid olika tillfällen under verksamhets-året, då det anordnas fester av olika slag, t. ex. höstens Herrfest och våren Damfest samt Lillejul i december. Vår loge har en aktiv kör som gör såväl logekvällar som övriga sammankoster minnesvärda. Logen har också ett väl etablerat samarbete med de närmast liggande logerna i Sundvall och Örnsköldsvik

W:6 har sedan 1912 med smärre avbrott sina festliga sammankomster i S:t Petri Ordens spegelsal samt måltider i den angränsande matsalen. Logen har där också tillgång till en egen lokal. S:t Petri Ordens vackra byggnad intill Domkyrkan blev färdigställd 1871, tio år före W:6 Härnösands Logens tillkomst.

Medlem i Ordenssällskapet W:6 blir du genom rekommendation av en W:6-broder tillhörande lägst IV graden. Är Du intresserad kan Du ta kontakt med sekreterare Uno Jonsson, 0611-76110 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ordenssällskapets främsta värdegrund bygger på ”Vänskap” och ”Välgörenhet”.

You have no rights to post comments

Friday the 15th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014