Kristinehamnslogen

Ordenssällskapets sjätte loge stiftades i Kristinehamn 1869. Initiativtagare till Kristinehamnslogen var August Svalander, som var medlem i Stamlogen och på grund av sitt arbete bodde i Kristinehamn. Den 31 oktober 1869 samlade han sex vänner och bildade Logen.

W6 Kristinehamnslogen har sedan dess utvecklats och är idag med 290 medlemmar ett av de större ordenssällskapen i staden. Logens sammankomster hålls i W6-huset på Eldaregatan där också andra föreningar är hyresgäster. Damklubben bildades på 1950-talet i "fri form" men stadgar antogs först 1992 och har nu blivit W6-Paulinerna med 130 medlemmar.

Kristinehamn har i folkmun tidigare kallats för lusasken. Mindre känt är troligen hur namnet uppstått. Det kan härledas till lusseasken - en sparbössa som var placerad vid Kungsbron och som tömdes vid Luciatid varje år och innehållet fördelades bland behövande anhöriga till sjöfolk. Man försökte alltså komma hem till "Lusseaskens" tömning.

I modern tid är Kristinehamn, som ligger vid E18 mitt emellan Stockholm och Oslo, mest känt för sina industrier med anknytning till marin-, energi- och fritidssektorn och naturligtvis för den vackra vänerskärgården. Utmed Vålösundet ligger en stor marina för fritidsbåtar och på strandudden längst ute i sundet står det berömda Picassomonumentet som gett upphov till devisen ”Picasso valde Kristinehamn - välkommen Du också”. Kristinehamn har dessutom västkustens ostligaste hamn !

You have no rights to post comments

Kommentarer  

# Per-Arne Norman 2014-09-01 14:21
Anmälan till "ingenting"
Äntligen fungerar inloggningen.
Tack för hjälpen!
Monday the 21st. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014