Likenäslogen

Ordenssällskapets enda glesbygdsloge.

Man kanske kan förstå de tvivel som Stamlogens Överstyrelse hyste när den 1925 fick en ansökan från apotekare Binning, Broder i Kristinehamnslogen, om att instifta en W:6-loge i Likenäs. Att i ett så litet samhälle kunna driva en Loge utan stagnation och avtynande vore väl inte möjligt. Men skam den som ger sig. Den 17 augusti 1926 var Kristinehamnslogens Överstyrelse uppe i Likenäs och höll Likenäslogens första sammanträde då 15 nya Bröder recipierades in, styrelse installerades och standar invigdes.

Tack vare att Likenäslogen under årens lopp utvidgat sitt verksamhetsområde till Torsby och senare även till Sunne har medlemsantalet kunnat hållas på en lämplig nivå och vi är för närvarande ca 200 st. Våra sammanträden håller vi i Prostgårdslagårn, Torsby, Ambjörby Folkets Hus och på Hembygdsgården Berga i Lysvik. Lagom kombination av logemöten och efterkapitel skapar ett gott kamratskap och hängivet arbete präglar vår verksamhet vilket också avspeglade sig då vi firade vårt 75-års jubileum.

Logelokalen i Prostgårdslagårn, Torsby

Logelokalen i Folkets Hus, Ambjörby

You have no rights to post comments

Friday the 15th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014