Luleålogen

Luleålogens tillkomst

Det hände sig i slutet av 1800-talet och särskilt under 1880-talet, då industrialiseringen startades i norr, att män i samhället behövde mötas.

Malmbanan mot Malmfälten byggdes och träindustrin anlades i stor skala. Träindustrin utvecklades mest i Sundsvallstrakten/Ådalen. Industriella kopplingar till Sundsvallsområdet var vid den tiden starka. Därför utvecklades Luleålogen med krafter från Sundsvallslogen.
Sammanslutningar som Mörkrets Män eller Norrbottens Gille fanns med men var snabbt under upplösning enär det behövdes struktur och ordning.

W:6 Luleålogen fann då sitt ursprung i det behovet och utvecklades i riktning mot vad det är idag nu 110 år senare. År 1897 grundades Luleålogen och har genomgått många förändringar genom åren men våra traditioner är intakta.
 
Luleå stad i utveckling

Luleå med närmare 72 000 invånare har idag en stark tillväxt. Industrierna utvecklas, näringslivet blommar och handeln expanderar. Våra storindustrier baserade på malm och stål är inte dominerande utan ett stark mångsidigt näringsliv utvecklas. Ambitionen är att Luleå inom några år skall vara 80 000 invånare. Bostäder byggs och servicen utvecklas. Kulturlivet har berikats med Kulturens Hus som nyss invigdes.

Luleålogen i utveckling

Luleålogen som stadens ännu levande och äldsta ordenssällskap utvecklas med tiden och i enlighet med våra traditioner och regler. Våra traditioner är starka och utmärks inom en rad områden. Vi har en Renbensmiddag strax före jul som är mycket populär bland bröderna. Vi äter märgben, tar en styrketår, dricker renbuljong och sjunger vår snapsvisa ”Bratten”. ”Bratten” har sjungits av våra bröder i ca 80 år och är en protestsång mot spritförbud och ofrihet. Luleåbröderna har tagit ställning!

Vår åttondegrad ges i skärgården och är enligt bröderna en underbar upplevelse. Antalet nya bröder i Luleålogen ökar starkt. Yngre och äldre bröder trivs tillsammans i broderlig samvaro och vänskap. Vi vårdar våra traditioner och utvecklar dem.

Våra klubbkvällar är öppna för intresserade nya tilltänkta bröder för reception i logen. Möjligheten finns då att träffa äldre bröder och få ta del av vår gemenskap.

You have no rights to post comments

Kommentarer  

# Jan-Erik Wuolo 2015-01-13 19:49
Hej! Vill meddela min nya e-postadress som är:Je.wuolo@gmail.com
Broderliga hälsningar
Jan-Erik Wuolo
# Bo Wannberg 2016-10-06 21:30
Hej, önskar få veta ert program för hösten, är gammal Lulebo som nu bor i Enköping, har tänkt att åka norrut i höst med min sambo.
Bo Wannberg
wannberg49@gmail.com
# Bengt-Åke Strand 2016-11-30 03:24
Hej! Min ny adress är Torgvägen 8, 952 43 Töre /Bengt-Åke Strand
# Urban Ahlström 2017-05-03 14:58
Urban Ahlström, Kungsgatan 20, 972 34 Luleå
Jag har inte fått någon W:6 tidning 3 sista ex
Monday the 21st. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014