Norrköpingslogen

Av Norrköpingslogens Stiftare har två tillhört Stamlogen. Det är handlaren Julius Thorén, innehavare av Stamlogens fjärde grad och handelsbokhållaren Axel Qvist, beklädd med tredje graden. Övriga Stiftare är handelsbokhållaren F. H. Grundelius, handlaren Mauritz Hök, Musikdirektören Göran Peter Möller och handelsbokhållaren J. M. Hallman. På instiftelsedagen, torsdagen den 4 december 1856, utsågs Thorén till ordförande.


I hörnet av Gamle Rådstugugatan och Skolgatan låg det s.k. Societetshusset. Det blev Norrköpingslogens ”urhem”. Där ägde konstitueringen rum. Varje torsdagskväll förfogade Bröderna över ett större och ett mindre rum. Norrköpingslogen första Högtidsdag firades den 1 mars 1857. Ordenssalen var festligt dekorerad med ”upplånade” flaggor.


För att få en ”egen” lokal bildades i början av 1861 Fastighetsbolaget i Ordenssällskapet W:6 i Norrköping. En fastighet i kvarteret Renströmmen vid Norra Strömsgatan inköptes. Invigningen den 20 september 1862 blev en minnesrik högtidlighet. I mer än fyra decennier var Renströmmen en kär tillflykt. Efter en kort sejour i Göta Hotell flyttade vi in på Standard Hotell samtidigt som vi firade vårt 60-årsjubileum 1917. Där hade en logelokal med W:6-dekorationer på väggarna iordningställts av W:6-Brodern och krögaren Liebenfeldt. En särskild scen kom senare till stånd, där otaliga spex framfördes.


Önskan om ett nytt eget hem växte sig dock starkt och fastighetsbolaget Pelikan bildas för inköp av den fastighet på Knäppningsbogsgatan 13, där vi flyttade in 1947. Inredningen designades av möbelarkitekten Erik Chambert. Fastigheten såldes dock efter en tid och Norrköpingslogen blev kvar som hyresgäst.

 

Vid årskiftet 2011/2012 flyttade vi från Knäppingsborgsgatan då vi förvärvat en egen fastighet igen. I ett av Norrköpings mest spännande områden, där Norrköping haft stadsbebyggelse alltsedan medeltiden - och där de mänskliga spåren av allt att döma också är avsevärt äldre än så, står vårt nya Ordenshus. Gamla Metodistkyrkan på Bredgatan 15 har efter ombyggnad och renovering blivit vårt nya egna W:6-hem med logesal, matsal och god tillgång till övriga ytor. Dessutom finns en W:6-trädgård.

Högtidlig invigning ägde rum 2012-02-05 i samband med firandet av vår 156:e högtidsdag.

"Den gamla, goda tiden, 
den mins jag nog minsann, 
åh, vad den var härlig."

 

Norrkping - Ordenshuset

Ordenshuset - Bredgatan 15 i Norrköping.

 

 

 

You have no rights to post comments

Kommentarer  

+1 # Anders Ohlander 2014-11-03 22:21
Ser bra ut
# Henric de Koster 2018-03-06 15:25
Jag tycker inte om de kallelser Norrköpingsloge n skickar ut. Använd ordet "Inbjudan" istället. Det låter i alla fall vänligare.
"
Friday the 15th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014