Örebrologen

Örebrologen

Från Göteborgslogen spred sig W:6 vänskapstanke och Örebrologen blev landets femte äldsta W:6-loge. Stiftelseurkunden är daterad ”Göteborg den femtonde dagen i januari månad, År Ett Tusen Åtta Hundra Sextio Åtta”. Vi kan också konstatera att Moderloge är Stamlogen i Göteborg. På högtidsdagen den 22 februari 1874 meddelade dåvarande ordföranden, skriftstställaren och skalden, E W Lindbladh, i allmän loge ”att Örebrologen nu representerade ett fullständigt helt med nio grader”. Enligt det förda protokollet mottog Örebrologen dessa hans ord med stort bifall. Fullständig loge blev, dock, Örebro först i november 1878 i samband med att ordenssällskapets Stiftaregrad beviljades logen. 

I början var det svårt att hitta ändamålsenliga lokaler för logen och dess verksamhet varför man var tvungen att flytta runt i staden. Inte mindre än fem olika lokaler har varit hemvisten. Verksamheten började i teaterhusets västra flygel utmed Klostergatan och sedan bar det av till Stora hotellets festvåning. Den lokalen var bara att se som en nödfallsåtgärd varför man beslutade att hyra ”f d tryckeribyggnaden å Hagendahl och Larssons gård nr 130 C, Söder” vilket idag torde motsvara Fabriksgatan 7-9. Fem år senare flyttade man till f d Segelbergska huset vid järnvägen, nuvarande Östra Bangatan 38. Därefter gick färden, oktober 1879, till den Brandeliuska våningen i Hagendahlska huset, dagens Köpmangatan 5. Slutligen i oktober 1884 flyttade man in i de lokaler man fortfarande hyr och bebor i Frimurarelogens byggnad på Blekholmen i centrala Örebro. 

Örebrologen har alltid värnat om de ideal som är sällskapets ledstjärna och lojalt sökt föra dessa tankar och idéer vidare. Som en följd av detta arbete har Örebrologen en rättighet, fastställd på Riksmötet 1993, som andra loger saknar och som egentligen enbart ska kunna identifieras när Örebrologens ämbetsmän besöker andra loger. Örebrologens ämbetsmän bär en kedja som troligen är av den ursprungliga utformningen. 
 
Sammanträden i Örebrologen följer sällskapets traditionsrika ritualer vilka alla syftar till ett osjälviskt utövande av vänskap. Detta sker med värme och glädje eller som en skribent om olika ordenssällskap karakteriserade W:6 och Örebrologen speciellt – ”det är sällskapet med stil och glädje”.

You have no rights to post comments

Friday the 15th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014