Stamlogen i Göteborg - en loge med stil och värdighet

Stamlogen av Ordenssällskapet W:6 benämnes så eftersom sällskapet bildades i Göteborg år 1851. Det var sex unga och goda vänner som under bokhållaren August Paulins ledning bestämde sig för att starta ett nytt Ordenssällskap där vänskap och välgörenhet skulle utgöra sällskapets värdegrund. 

Bland våra medlemmar har det genom åren funnits många framstående Göteborgare. I Ordenshuset på Bellmansgatan 9 har vi våra logelokaler. Fastigheten, som uppfördes i slutet av 1880-talet, byggdes redan från början för att användas som ett Ordenshus och har därför mycket ändamålsenliga lokaler. Högst upp i huset finns en rikt utsmyckad ordenssal och på våningen under finns festvåningen. Fastigheten äger vi tillsammans med två andra Ordenssällskap. Stamlogen leds av en styrelse som utses av medlemmarna, där högste ämbetsmannen benämnes StorMästare. Han är likaså Ordenssällskapets högste styresman.

Stamlogen har närmare 300 medlemmar och vid de sammankomster som äger rum, ungefär en gång per månad under verksamhetsåret, så sker våra gradgivningar. De medlemmar som är berättigade därtill genomgår en ceremoni som kallas reception vilket innebär en ny högre grad.

Förutom gradgivningar så träffas Bröderna tillsammans med respektive damer vid olika tillfällen under verksamhetsåret då det anordnas fester av olika slag. Till exempel den årliga luciafesten samt vår- och barnfest.

Inom Stamlogen läggs stor vikt vid omsorg om äldre Bröder och anhöriga som av ålders- eller andra skäl inte längre kan delta i ordenslivet. Ett särskilt Brödraråd håller kontakt med dessa Bröder. Trivselrådet svarar för olika kulturella inslag i samband med gradgivningarna. Det kan vara sång, musik eller föredrag som framförs av inbjudna gäster. Vi har även särskilda medel avsatta i fonder och stiftelser som kan användas för att hjälpa Bröder eller anhöriga i olika situationer.

När det gäller välgörenhet så har Stamlogen som tradition att hjälpa sjuka barn eller barn som av olika anledningar har det svårt i livet. Vi överlämnar varje år penningbidrag till olika institutioner eller sjukhus, bidrag som kan användas för att på olika sätt underlätta barnens vardag.

Sång och musik har alltid haft stor betydelse för trivseln inom vårt Ordenssällskap. Vi har en egen fyrstämmig sångkör som medverkar vid gradgivningarna och måltidslogerna med visor av alla slag från främst svensk körtradition.

Även Brödernas damer har sin plats inom Stamlogen. En mycket aktiv Damklubb med egen styrelse finns, som ordnar regelbundna träffar med olika inslag och teman.

Vill Du veta mer om Ordenssällskapet W:6 eller är Du intresserad av att bli medlem kontakta oss via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Våra medlemmar representeras av olika yrkeskategorier i samhället.

Välkommen i Vänskapen!

Friday the 15th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014