Stockholmslogen

Tack för att du är inne på vår hemsida. Välkommen att veta mer om oss på telefon 08-20 07 40 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • Vi har entydig ideologi som utgår från en humanistisk människosyn
  • Vi utvecklar den egna personligheten
  • Vi idkar välgörenhet både internt till våra medlemmar och externt genom vår stiftelse
  • Vi är i Stockholm 225 medlemmar i alla yrkesgrupper och åldrar

Om detta är något som intresserar dig, hör av dig till oss enligt ovan.

Nedan följer lite historia om vår över 150 åriga verksamhet i Stockholm.

 

Ordenshuset

Stiftarna
Ordenssällskapet W:6 instiftades i Göteborg av sex goda vänner. Året var 1851.
Sällskapets syfte blev Wänskap och Wälgörenhet.
År 1859 stiftades så Stockholmslogen, som tredje W:6-loge i Sverige.
Handelsagenten Fredrik August Bergqvist, som varit Styrande Mästare i Göteborgslogen flyttade till Stockholm och han samlade sex andra Bröder på det berömda schweizeriet Café Allemande på Malmtorgsgatan. Dessa sju Stiftar-Bröder beslöt att starta Stockholmslogen och vi skall i all framtid minnas dessa.
Förutom Bergqvist var det apotekaren A.F. Häggberg, handlanden Hjalmar G. Grundelius, provisorn Valfrid Henschen, bokhållaren John L. Forsell, sjökaptenen John Uddman och handlanden Ernst Leffler.

Lokaler genom tiderna
Stockholmslogen startade sin verksamhet i Skomakarkällaren på Slottsbacken och Högtidsdagarna hölls i Stora Börssalen, en av de finaste lokalerna som fanns i Stockholm på den tiden.
Logen växte och det bildades ett byggnadsbolag som lät uppföra ett större och för Ordenssällskap passande hus på Vasagatan mitt emot Centralstationen.
Det var en stor byggnad med två flyglar, Huset inrymde en stor festsal för 700 personer samt en mindre festsal och vackra salonger. År 1883 flyttade vi in.
Denna byggnad kan ses på den tavla, målad på glas, som numera sitter i våra klubblokaler.
Tyvärr utbröt år 1898 en stor brand i stora festsalen, som totalförstördes.
Då antal Bröder i logen växte sökte man en större lokal och flyttade år 1920 till Restaurang Gillets Festvåning vid Brunkebergs torg där man stannade till 1968. Under dess år gjorde drygt 2000 Bröder sitt inträde i logen.
Den 18 april 1968 gästade Bröderna Gillet för sista gången, sedan kom grävskoporna och man rev de gamla kvarteren i Klara.

Åren 1968-1972 hyrde vi in oss på Piperska Muren.

1972-1981 huserade vi på Hasselbacken, som vi köpte tillsammans med fyra andra Ordenssällskap. Dessa lokaler upplevdes som de finaste och mest ända-målsenliga vi haft. En ny restauratör kom 1981 och skapade problem varför vi flyttade tillbaka till Piperska Muren där vi var 1982-1995.

1995 kom vi till våra nuvarande lokaler på Klara Östra Kyrkogata 8. Efter att med stor frivillighet ha skapat våra ”egna” lokaler flyttade vi in och nu är vi tillbaka i centrum av staden, i trakter där vi befunnit oss tidigare.
Nu har vi rekvisita stående på plats mellan logerna. Vi har egen matsal med ett litet kök så vi utnyttjar catering och har f.n. en otroligt bra leverantör.
Ekonomin för lokalerna kan vi klara genom att andra sällskap hyr in sig hos oss.

 

Styrande Mästare
Under åren har vi haft många framgångsrika och framstående både Styrande Mästare och Bröder.
Vår första Styrande Mästare var naturligt nog Fredrik A. Bergqvist och efter honom kom författaren Frans Hedberg, grosshandlaren Johan Johansson, kallad ”Järn-Johan”, teaterdirektören August Warberg, generalkonsulerna Fredrik Hagström och Hugo Duhs, greve Lennart Bernadotte, hovmusikhandlare Emil Carelius, advokat Conrad Quensel, disponent Karl-Erik Linander, musikförläggare Bengt Carelius, direktör Carl-Erik Fahlén, civilingenjör Jan Falck, direktör Sven Esplund och sedan 2010 ingenjör Rune A. Andersson.

Verksamhet
Stockholmslogen inbjuder till loge i princip en gång i månaden. Då kallas de Bröder som skall recipiera till en högre grad och logen efterföljs av en gemensam middag i våra lokaler. Efter dessa middagar blir det än mer uppsluppet och man får tid att samtala med varandra och skapa många kontakter.
I alla dessa sammanhang medverkar W:6-kören, dels i logen och till middagen med visor och sånger som passar tillfället.
Dessutom förekommer ett antal klubbkvällar då vi umgås under mera otvungna former, ibland med inbjudna gäster. Vi har också några fester tillsammans med våra damer.
Våra damer träffas och umgås i en egen förening, W:6 Paulinerna.

Kontakt
Känns det intressant, vill Du veta mer. Kontakta Stockholmslogen på telefon 08-20 07 40 telefonsvarare, eller mail
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

You have no rights to post comments

Monday the 21st. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014