Värnamologen

Initiativet till bildande av en W:6-loge i Värnamo togs under 1945 av postkontrollören Carl Rane. Några i hans närmaste bekantskapskrets hörsammade kallelsen och erhöll medlemskap i vår moderloge Halmstad. Därigenom kunde en interimsstyrelse se dagens ljus i Värnamo under slutet av år 1945.

Januari 1946 dagtecknade 12 välkända Värnamobor en ansökan till Stamlogen i Göteborg om att få bilda en arbetsloge i Värnamo.Image

16 februari, 1946 var det dags för den högtidliga invigningen av den nya logen - gren nummer 17 på det ständigt växande W:6-trädet. Intresset för den nya W:6 logen växte snabbt och medlemsantalet ökade med helt oförutsedd kraft.

1949 var medlemsantalet uppe i 126 Bröder och stunden var inne för Värnamologens installation som fullständig och självständig loge.

1982 gick drömmen om ett eget Ordenshus i uppfyllelse och 8 oktober, 1983 kunde så den oförglömliga invigningen av vårt eget Ordenshus äga rum. Allt sedan denna dag sjuder vårt Tempel av aktiviteter och W:6 Bröders insatser och vilja till satsning på framtiden. Denna härliga satsning helt i enlighet med den strävan som funnits hos alla Bröder och inte minst de fem Styrande Mästarna Thage Wahlström, Åke Hellsing, Gunnar Olsén, Thomas Rask och Michael Johansson – som under logens 70-åriga tillvaro haft förmånen och ansvaret att föra Wänskapens budskap vidare till kommande släkten.
 

 

You have no rights to post comments

Kommentarer  

# Björn Rosenlund 2015-02-17 13:58
Tjusigt Hus mina bröder
mbh
Björn Rosenlund
W6 MALMÖLOGEN
Friday the 15th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014