Recepiendträff

Anmälan per mail: info@w6sundsvall.se Telefon 060-613530 eller här på sidan.

Detaljer

Startar torsdag 17 jan 2019 19:00
Slutar torsdag 17 jan 2019 23:00
Registrerade 2
Anmälan stängs måndag 14 jan 2019 12:00
Plats Sundsvallslogen
Please login to register for this event

Comment

You have no rights to post comments

Monday the 10th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014