Klubbafton

Anmälan per mail: info@w6sundsvall.se Telefon 060-613530 eller här på sidan.

Detaljer

Startar torsdag 7 feb 2019 18:30
Slutar torsdag 7 feb 2019 23:00
Registrerade 8
Anmälan stängs måndag 4 feb 2019 12:00
Plats Sundsvallslogen
Please login to register for this event

Comment

You have no rights to post comments

Kommentarer  

# Mikael Gäfvert 2019-02-06 19:27
Deltar på vinprovnngen
Monday the 17th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014