Lucia och Julavslutning

Detaljer

Startar lördag 15 dec 2018
Slutar lördag 15 dec 2018
Registrerade 6
Anmälan stängs lördag 15 dec 2018
Plats Västeråslogen
Please login to register for this event

Comment

You have no rights to post comments

Kommentarer  

# Oskar Lässman 2018-11-13 00:58
Ämnar komma med fru.
# Peter Rasmussen 2018-11-24 13:45
Ämnar komma med Sambo
# Anders Hedström 2018-12-07 14:41
Med sambo Mercedez Sidén
Thursday the 23rd. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014