W:6 Växjö

W:6 Växjö

W:6 Växjö
Kungsgatan 13B
352 31 Växjö
Sweden
E-post: vaxjo@w6.se
W:6 Växjö är en ung loge, förberedelserna började 2017 och ledde fram till en Installationshögtid under hösten 2020. Man blir medlem på förslag av en befintlig W:6-broder - en fadder. Faddern garanterar att den blivande brodern är känd för gott uppträdande och har en livsinställning som ligger i linje med W:6 grundideologi. Fadderns främsta uppgift är att med ett inkluderande mentorskap vägleda den nye brodern till att med positivt nybörjarsinne fullt ut ta del av brödragemenskapen. Växjölogen har som regel logesammankomster 3-4 gånger per termin eller 6-8 gånger om året. Vi träffas normalt på fredagskvällar i Frimurarhuset på Kungsgatan 13B i Växjö men besöker gärna även andra loger i närheten. Under verksamhetsåret anordnas också andra aktiviteter såsom grillkvällar, vänskapsluncher, gokartmästerkap, julbord med respektive och den traditionella bilturen på mors dag.